Tuesday, 13 August 2013

Opportunity to attend the CILIP AGM at the new library in Birmingham.

CILIP Cymru Wales are offering the chance to three members from Wales to attend the CILIP AGM. 

CILIP Cymru Wales will cover the cost of your travel (train / coach ticket); in return you will be asked to write a short report of your experience to be published on the CILIP Cymru Wales blog.
Ideally, we would like one representative from public libraries, one from academic libraries and one from other libraries.

If you would like to be considered for a free place please e-mail 
mandy.powell@cilip.org.uk using the subject line CILIP AGM and stating the approximate cost of your travel.

Offer closes 28th August 2013

CILIP Annual General Meeting Saturday 21st September 2013
Registration 10.30am
10.30 Registration
11.00 AGM commences
13.00 Lunch*
*please note timings may vary depending on length of AGM

Address: Library of Birmingham Centenary Square, Broad Street B1 2ND Birmingham, BIR United Kingdom

For more information about the AGM please visit the CILIP website http://www.cilip.org.uk/cilip/events/cilip-agm-2013   


Cyfle i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol (CILIP) yn y llyfrgell newydd yn Birmingham.
Mae CILIP Cymru yn cynnig y cyfle i dri aelod o Gymru fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP. Bydd CILIP Cymru yn talu eich costau teithio (tocyn trên / bws); yn sgil hynny, gofynnir i chi ysgrifennu adroddiad byr ar eich profiad i’w gyhoeddi ar flog CILIP Cymru.

Yn ddelfrydol, hoffem gael un cynrychiolydd o lyfrgell gyhoeddus, un o lyfrgell academaidd ac un o lyfrgell o fath arall.
Os hoffech gael eich ystyried i fynychu’n ddi-dâl anfonwch e-bost at 
mandy.powell@cilip.org.uk gan roi CILIP AGM fel testun a nodi amcan bris eich costau teithio.

Mae’r cynnig yn cau ar 28 Awst 2013
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP Dydd Sadwrn 21 Medi 2013

10.30 Cofrestru
11.00 Cychwyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
13.00 Cinio*
*nodwch y gall yr amserau newid yn dibynnu ar hyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyfeiriad:
Library of Birmingham Centenary Square, Broad Street B1 2ND Birmingham,
BIR Y Deyrnas Unedig I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ewch i wefan CILIP http://www.cilip.org.uk/cilip/events/cilip-agm-2013 

No comments:

Post a comment